Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚČETNICTVÍ II. pro pokročilé


 

   

KURZ ÚČETNICTVÍ pro pokročilé 
(podvojné účetnictví)

rozsah 40 vyučovacích hodin, cena 11.950 Kč


(možnost úhrady kurzovného na splátky)

Oblíbený kurz - JEDEN STUDENT - JEDEN LEKTOR
V tomto kurzu si volíte výukový harmonogram sami podle svých časových možností a osobního tempa. Lektor se přizpůsobí Vašim znalostem a sestaví výukový plán podle Vašich požadavků a potřeb. Kurz je zaměřen na praktické vedení účetnictví. Lektor je se studentem v kontaktu, pomáhá mu a radí i po ukončení kurzu.

 

Jméno, příjmení, titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.

 

 

Komu je kurz určen?
Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti podvojného účetnictví. Tento kurz plynule navazuje
a je nástavbou kurzu "Účetnictví pro začátečníky". Kurz lze však samostatně absolvovat. Kurz je určen všem, kteří si chtějí prohloubit účetní znalosti a nahlédnout do problematiky profese hlavní účetní.
Je zaměřen na účetní závěrky. Účtujeme zde méně standardní operace a v učivu jdeme více do hloubky účetních operací 
a souvztažností.

Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je seznámit Vás se složitějšími, nebo méně standardními účetními operacemi.
Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí práce hlavní účetní podniku.


Po absolvování kurzu?
Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat náročnější hospodářské operace,
tvořit ekonomiku a závěrkové operace firmy.


Osvědčení?
Po úspěšném absolvování kurzu získáte „Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu účetnictví“

Obsah:
1. Účetnictví  II. – pro pokročilé
1.1. Vyřazení majetku, který není plně odepsán, technické zhodnocení majetku a jeho odpisy. 
Odpisy nehmotného majetku, daňové hledisko, náhrady škody vyřazeného majetku

1.2. Opravné položky k zásobám, účtování ve výrobním podniku, nevyfakturované dodávky
v návaznosti na skladové hospodářství. Inventarizace zásob, účtování manka, daňový dopad

1.3. Kurzové rozdíly, přecenění pohledávek a závazků v průběhu a na konci účetního období
1.4. Přijaté a poskytnuté zálohy, opravné daňové doklady – dobropisy, zápočty
1.5. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky aktivní, pasivní
1.6. Směnky, dotace, ostatní daně, bankovní úvěry, finanční a operativní leasing
1.7. Nedokončená výroba, aktivace, změna stavu zásob – účtování výrobní firmy
1.8. DPH v rámci EU, nečlenských států, přenesená daňová povinnost u stavebních a montážních prací
1.9. Úprava hospodářského výsledku. Hrubý, účetní a daňový hospodářský výsledek
1.10. Výpočet a účtování daní, rozdělení hospodářského výsledku, podíl na zisku, fondy, základní kapitál
1.11. Otvírání a převod počátečních zůstatků účtů, uzavírání účtů a účetních knih
1.12. Výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát v návaznosti na daňové přiznání.  Závěrkové účetní operace