Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. lekce

 

 

Účetnictví I. – 1. lekce - úvod do účetnictví


Není pravidlem, že dobrý obchodník je také dobrý účetní,
měl by však dobrého účetního mít.


Účetnictví

Je ekonomická disciplína, zachycuje informace a pohyb majetku a financování, sleduje náklady a výnosy podniku. Klade důraz na věrné zobrazení hospodaření podniku.

 

Historie účetnictví

Účetnictví je staré jako obchodování samotné. Již dávní mořeplavci si vedli údaje
Má dáti - Dal  (evidence komu mám zaplatit a kdo mě dluží).

 

Náplň účetnictví

-sběr

-záznam

-hodnocení

-sdělování ekonomických informací

 

Uživatelé účetních informací

Interní

-manažeři

-zaměstnanci

-vlastníci podniku

Externí

-dlouhodobí věřitelé – banky – splatnost dluhu nad 1.rok

-krátkodobí věřitelé – dodavatelé – splatnost faktur do 1.roku

-státní orgány – např. finanční úřad, statistický úřad, policie, soudy

-konkurence

-veřejnost
 

 

1. Občan

Nepodniká, má příjem ze zaměstnání nebo pobírá důchod (starobní, rodičovský, invalidní…)

 

2. Fyzická osoba

Podnikatel – jednotlivec – osoba
Podniká svým jménem, na vlastní účet, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku.
Založení dle živnostenského zákona
Zapsán v registru živnostenského podnikání  
www.rzp.cz

http://www.jakpodnikat.cz/jednotny-registracni-formular.php


Registrace:

-Městský úřad – odbor živnostenský
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/

      -Finanční úřad – správce daně
-OSSZ – sociální pojištění a dobrovolné nemocenské pojištění 
-Zdravotní pojišťovna

            http://www.jakpodnikat.cz/

 

3. Právnická osoba

Účetní jednotka zapsaná v obchodním rejstříku
Obchodní rejstřík – registr všech právnických osob 

Společnosti – korporace
občanský zákoník – zákon o obchodních korporacích

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchodni-korporace/
 

a) OCHODNÍ

-Společnost s ručením omezeným /s.r.o./

-Akciová společnost /a.s./

-Družstvo

b) OSOBNÍ

-Veřejná obchodní společnost /v.o.s./

-Komanditní společnost /k.s./

Organizační složky státu

Např. – ministerstva, soudy, finanční úřady, policie…

Neziskové organizace

a) NESTÁTNÍ – nadace, fondy, církve..

b) PŘÍSPĚVKOVÉ – obce, kraje…

 

V soustavě podvojného účetnictví účtují

-Právnické osoby – vždy podvojné účetnictví

-Fyzické osoby – obrat vyšší než 25 milionů Kč za rok

-Fyzické osoby – dobrovolně zapsané v obchodním rejstříku

-Fyzické osoby – dobrovolně vedou podvojné účetnictví

 

Základní právní rámec účetnictví

Základní právní norma – ZÁKON O ÚČETNICTVÍ

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/

 

Další normy – zákony např. o dani z příjmů, DPH, silniční dani…

České účetní standardy – postupy účtování


Možnost informací

business.center.cz/

http://www.mfcr.cz/

jhttp://www.mfcr.cz/cs/vyhledavani?q=finan%C4%8Dn%C3%AD+zpravodaj

 


Portál pro zasílání elektronických daňových přiznání

www.adisspr.mfcr.cz
 

 

Postup jak založit s.r.o.

www.business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx

 


Odkaz na knihu Účetnictví pro úplné začátečníky 2015
autor Věra Roubalová


VR-1
VR-2
VR-3
VR-4
VR-5
VR-6
VR-7
VR-8
VR-9
VR-10
VR-11