Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. lekce

Příklad 1
Likvidace nepotřebného mrazícího boxu. Jeho vstupní cena je 85.000 Kč
a dosavadní oprávky 71.000 Kč

a). Odpisy ½ ročního odpisu                                                     7 000 Kč
b). Doúčtování zůstatkové ceny (doúčtování oprávek)
c). Vyřazení chladícího boxu                                                   85 000 Kč

Příklad 2
Vyřazení poškozeného neopravitelného stroje, jehož vstupní cena byla 120.000 Kč.
dosavadní oprávky 80.000 Kč. (roční rovnoměrný odpis, dle odpis.plánu = 20.000Kč)  Úč.jednotka uplatnila náhradu škody u pojišťovny, která ji v daném roce proplatila ve výši 18.000 Kč na bankovní účet.

Příklad 3
Vyřazení pozemku prodejem. Pozemek neodepisujeme, proto vstupní cenu odepíšeme přímo do nákladů při prodeji na účet 541. Vstupní cena pozemku 130.000 Kč. Cena za kterou byl pozemek prodán 150.000 Kč.

Příklad 4
Proúčtujte vyřazení strojní pily prodejem. Vstupní cena pily byla 50.000 Kč. Dosavadní oprávky 30.000 Kč. Vystavená faktura odběrateli je na částku 27.000 Kč.
Zbývající roční odpis, dle odpisového plánu = 20.000 Kč

Příklad 5
Dětskému domovu byl darován PC. Vstupní cena 45.000 Kč. Dosavadní oprávky 35.000 Kč.

Příklad 6
Proúčtujte vyřazení stroje v důsledku zcizení, znáte-li následující údaje: Vstupní cena 180.000 Kč, dosavadní oprávky 70.000 Kč, účetní jednotka uplatnila náhradu škody u pojišťovny.  Pojišťovna uhradila škodu ve výši 80.000 Kč. (roční odpis aktuálního roku =24.000 Kč)