Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍPRAVA K MATURITĚ

   
INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ DOUČOVÁNÍ

Dle Vašich požadavků je možné dohodnout individuální,
nebo skupinové doučování témat, která Vás zajímají.

Doučování probíhá na učebně ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 588 (mapa)

nebo on-line.

Cena doučovaní je 300 Kč
za 90 minut pro jednu osobu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Jméno, příjmení:

E-mail:

Telefon:

Poznámka, požadavek témat:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

   

Pro konzultace a doučování lze zvolit např. některé z témat:
1. Právní úprava účetnictví
2. Účetní doklady, zápis do účetních knih
3. Inventarizace majetku a zásob
4. Dlouhodobý majetek
5. Odpisy a vyřazování majetku
6. Zásoby materiálu a zboží, účtování zp. A a B
7. Zásoby vlastní činnosti, reklamace, inventarizace
8. Krátkodobý finanční majetek, pokladna, banka
9. Cenné papíry a směnky
10. Pohledávky, kurzové rozdíly
11. Závazky, dotace
12. Mzdy a zaměstnanci
13. Přímé daně, daň z příjmů
14. Nepřímé daně, daň z přidané hodnoty
15. Časové rozlišení nákladů a výnosů
16. Kapitálové účty, dlouhodobé závazky
17. Náklady a výnosy
18. Výsledek hospodaření
19. Účetní závěrka, uzavírání účtů
20. Účetní výkazy, výkaz zisku a ztráty
21. Rozvaha – majetek a zdroje financování
22. Daňová evidence
23. Individuální podnikatel
24. Účtování ve společnosti s ručením omezeným
25. Účtování v akciové společnosti