Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚČETNICTVÍ II.

   
ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ 

rozsah 40 vyučovacích hodin
cena 5 950 Kč

studentská sleva 1 000 Kč
Vaše cena 4 950 Kč


OBJEDNÁVKA KURZU

PRO VAŠI SKUPINU (alespoň 4 studentů)
LZE
 DOHODNOUT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN


Jméno, příjmení:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

   


Komu je kurz určen?
Kurz je určen studentům středních škol, kteří se připravují na maturitu z účetnictví.
Kurz plynule navazuje na kurz  "Základy účetnictví". Je určen těm, kteří chtějí snadno a srozumitelně prohloubit základy podvojného účetnictví a seznámit se s účtováním složitějších téma - účetních uzávěrek a méně standardních účetních operací.

 

Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je navázat na základy účetnictví. V tomto kurzu se předpokládá, že student už velmi dobře zná princip podvojného záznamu a účtování na stranách Má dati / Dal aktivních, pasivních, nákladových a výnosových účtů. Předpokládá se, že zná účtování běžných účetních operací. Kurz plynule navazuje na kurz základy účetnictví a seznamuje studenty s účtováním náročnějších účetních operací spojených zejména s účetní závěrkou.
 

Obsah kurzu:
Založení společnosti, zahajovací rozvaha a otevření účtů
Inventarizace majetku, inventarizační rozdíly
Technické zhodnocení majetku
Zůstatková cena, vyřazení neodepsaného majetku

Schodky a přebytky zásob, manko do normy
Zásoby ve vlastní činnosti, změna stavu
Stravenky - paušál, cestovní náhrady

Kurzové rozdíly zisk/ztráta
Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů, výdajů

Leasing, finanční, operativní, leasingový úvěr
DPH v obchodování s členskými a nečlenskými státy
Úprava hospodářského výsledku na základ daně
Výpočet a zaúčtování daní
Zálohy na daň z příjmů
Výkaz zisku a ztráty
Uzavírání účetních knih

 

Kurz je koncipován tak, aby přivedl studenty
k úspěšnému zvládnutí maturitních otázek:

1. Právní úprava účetnictví
2. Účetní doklady, zápis do účetních knih
3. Inventarizace majetku a zásob
4. Dlouhodobý majetek
5. Odpisy a vyřazování majetku
6. Zásoby materiálu a zboží, účtování způsobem A a B
7. Zásoby vlastní činnosti, reklamace, inventarizace
8. Krátkodobý finanční majetek, pokladna, banka, bankovní úvěry
9. Cenné papíry a směnky
10. Pohledávky, kurzové rozdíly
11. Závazky, dotace
12. Mzdy a zaměstnanci
13. Přímé daně, daň z příjmů
14. Nepřímé daně, daň z přidané hodnoty
15. Časové rozlišení nákladů a výnosů
16. Kapitálové účty, dlouhodobé závazky
17. Náklady a výnosy
18. Výsledek hospodaření
19. Účetní závěrka, uzavírání účtů
20. Účetní výkazy, výkaz zisku a ztráty
21. Rozvaha – majetek a zdroje financování
22. Daňová evidence
23. Individuální podnikatel
24. Účtování ve společnosti s ručením omezeným
25. Účtování v akciové společnosti