Jdi na obsah Jdi na menu

Účetnictví I._ pro začínající

 


KURZ ÚČETNICTVÍ pro začátečníky 
(podvojné účetnictví)

rozsah 40 vyučovacích hodin, cena 5.950 Kč

Objednávka kurzu
Označte prosím políčko pro zvolený termín.

 

 29.9.2020 - 29.10.2020 každé pondělí a čtvrtek 9-12 h.
 29.9.2020 - 29.10.2020 každé pondělí a čtvrtek 16-19 h.
 3.10.2020 - 31.10.2020 každou sobotu 8-14,30 h.

 

Jméno, příjmení, titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 
 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 


 

Komu je kurz určen?
Kurz je určen začátečníkům, kteří se s účetnictvím doposud nesetkali. Je určen všem,
kdož chtějí nahlédnout do problematiky podvojného účetnictví a připravují se nastoupit
profesi účetní.


Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je seznámit Vás s pojmy, zásadami a principy podvojného účetnictví.
Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí každodenní práce provozní účetní.


Po absolvování kurzu?
Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat běžné hospodářské operace ve firmě.
Kurz je vhodný pro finanční, provozní účetní, fakturanty, finanční poradce, asistenty, manažery.


Osvědčení?
Po úspěšném absolvování kurzu získáte „Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu účetnictví“.

Obsah:

Účetnictví  I. – pro začátečníky
1.1. Základní pojmy, fyzická osoba-podnikatel, právnická osoba-společnost. Účetní systémy.
Podstata daňové evidence a podvojného účetnictví – daňový dopad

1.2. Majetek firmy, aktiva, pasiva, rozvaha podniku'
1.3. Změny rozvahových položek, princip podvojného záznamu
1.4. Náklady a výnosy, výkaz zisku a ztráty – hospodářský výsledek
1.5. Účtová osnova, syntetický a analytický účet, účtový rozvrh
1.6. Daňové doklady, oběh účetních dokladů, praktické příklady
1.7. Pořízení majetku, výpočet a účtování odpisů, oprávky a vyřazení majetku
1.8. Zásoby materiálu, zboží, výrobků, spotřeba, příjemky, výdejky, účtování zásob
způsobem A a B, inventarizační rozdíly, manko do normy – nad normu

1.9. Účtování v pokladně, na běžném účtu, peníze na cestě, bankovní úvěry
1.10. Pohledávky za odběratelem, závazky vůči dodavatelům – fakturace, doklady
1.11. Mzdy – složky hrubé mzdy, výpočet zdravotního a sociálního pojištění 
zaměstnance a podniku. Zaúčtování mezd a odvodů, stravenky, cestovné

1.12. Daň z přidané hodnoty - v tuzemsku, orientace v zákonu o DPH, daňové přiznání k DPH
1.13. Náklady a výnosy podniku, výsledek hospodaření
Praktické příklady.