Jdi na obsah Jdi na menu

ÚČETNICTVÍ II. pro pokročilé

 

KURZ ÚČETNICTVÍ pro pokročilé 
(podvojné účetnictví)

rozsah 40 vyučovacích hodin, cena 5.450 Kč

OBJEDNÁVKA KURZU
Zatrhněte prosím políčko pro zvolený termín


 9.8.2021 - 9.9.2021 pondělí a čtvrtek 9-12


 22.11.2021 - 23.12.2021 pondělí a čtvrtek 9-12
 
22.11.2021 - 23.12.2021 pondělí a čtvrtek 16-19
 27.11.2021 - 22.12.2021 sobota 8-14,30 (poslední lekce ve středu)Jméno, příjmení, titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.

 

 


Komu je kurz určen?
Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti podvojného účetnictví. Tento kurz plynule navazuje na je nástavbou kurzu "Účetnictví pro začátečníky". Kurz lze však samostatně absolvovat. Kurz je určen všem, kteří si chtějí prohloubit účetní znalosti a nahlédnout do problematiky profese hlavní účetní. Je zaměřen na účetní závěrky. Účtujeme zde méně standardní operace a v učivu jdeme více do hloubky účetních operací a souvztažností.

Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je seznámit Vás se složitějšími, nebo méně standardními účetními operacemi. Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí práce hlavní účetní podniku.

Po absolvování kurzu?
Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat náročnější hospodářské operace, tvořit ekonomiku a závěrkové operce firmy.

Osvědčení?
Po úspěšném absolvování kurzu získáte „Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu účetnictví“

Obsah:
1. Účetnictví  II. – pro pokročilé
1.1. Vyřazení majetku, který není plně odepsán, technické zhodnocení majetku a jeho odpisy. 
Odpisy nehmotného majetku, daňové hledisko, náhrady škody vyřazeného majetku

1.2. Opravné položky k zásobám, účtování ve výrobním podniku, nevyfakturované dodávky
v návaznosti na skladové hospodářství. Inventarizace zásob, účtování manka, daňový dopad

1.3. Kurzové rozdíly, přecenění pohledávek a závazků v průběhu a na konci účetního období
1.4. Přijaté a poskytnuté zálohy, opravné daňové doklady – dobropisy, zápočty
1.5. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky aktivní, pasivní
1.6. Směnky, dotace, ostatní daně, bankovní úvěry, finanční a operativní leasing
1.7. Nedokončená výroba, aktivace, změna stavu zásob – účtování výrobní firmy
1.8. DPH v rámci EU, nečlenských států, přenesená daňová povinnost u stavebních a montážních prací
1.9. Úprava hospodářského výsledku. Hrubý, účetní a daňový hospodářský výsledek
1.10. Výpočet a účtování daní, rozdělení hospodářského výsledku, podíl na zisku, fondy, základní kapitál
1.11. Otvírání a převod počátečních zůstatků účtů, uzavírání účtů a účetních knih
1.12. Výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát v návaznosti na daňové přiznání.  Závěrkové účetní operace

 

Portrét

Kontakt

Hc-účto s.r.o.

Sídlo:
Kvítková 248,
760 01 Zlín

Učebna:
Zarámí 92 (budova Manag)
760 01 Zlín

Bc. Helena Čandová

604 237 984

hc-ucto@volny.cz