Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekvalifikace_Daňová evidence /jednoduché účto/ s rozšířenou výukou na PC

REKVALIFIKAČNÍ KURZ DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduché účto) 
 

rozsah 40 vyučovacích hodin. Kurz je rozšířen o praktické účtování
v účetním programu MRP v rozsahu 10 hodin.

Celkový rozsah 50 hodin Cena 6.450 Kč


Objednávka kurzu

Označte prosím políčko s vybraným termínem


 7.12.2020 - 21.1.2021 každé pondělí a čtvrtek 9-13,30 h.

 

Jméno, příjmení, titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, E-mail, telefon)
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.

 


Komu je kurz určen?
Kurz je určen začátečníkům, kteří se s účetnictvím doposud nesetkali. Je určen všem, kdož chtějí vést účetní agendu sobě, svým blízkým, nebo v zaměstnání.

Co je cílem kurzu?
Našim cílem je seznámit Vás s pojmy, zásadami a principy vedení daňové evidence. Zaměřujeme se na praktické zvládnutí účetních operací s dopadem do daňových zákonů. Pracujeme se skutečnými doklady, výkazy. Sestavujeme skutečná daňová přiznání.

Po absolvování kurzu?
Po absolvování kurzu jste schopni samostatně účtovat. Získáte základní přehled v daňových zákonech, výpočtu mezd, DHP, ostatních daních. Jste schopni zaúčtovat doklady do účetních knih, sestavit přiznání k dani z příjmu, přehledy nasociální a zdravotní pojištění. Umíte klientovi dobře a správně poradit v jeho rozhodování.

Osvědčení?
Po úspěšném absolvování získáte "Osvědčení o rekvalifikaci v programu Daňová evidence" s akreditací MŠMT ČR.

Obsah:
1. Daňová evidence
1.1. Podstata a význam vedení daňové evidence. Založení a   registrace.
1.2. Obchodní majetek podnikatele, osobní majetek. Ocenění majetku.
1.3. Odpisy, pořízení a vyřazení majetku. Technické zhodnocení,opravy.
1.4. Zápisy v účetním deníku, evidence příjmů a výdajů, účetní knihy.
1.5. Osobní spotřeba podnikatele, vklad majetku do podnikání.
1.6. Daňové doklady, oběh účetních dokladů, praktické příklady.
1.7. Příjmy a výdaje, daňové a nedaňové, zákon o dani z příjmu.
1.8. Zásoby materiálu, zboží, výrobků, skladová evidence.
1.9. Účtování v pokladně na účtu,bankovní úvěry, dotace, kursové rozdíly
1.10. Pohledávky-vystavené faktury, závazky-dodavatelské faktury.
1.11. Mzdy – registrace zaměstnanců, výpočet čisté mzdy, srážky odvody
1.12. Daňová soustava a zákony
- vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů FO
- vyplnění daňového přiznání k DPH‚ problematika DPH
- vyplnění daňového přiznání k dani silniční, cestovní výdaje, využití automobilu v podnikání
PRAKTICKÉ ÚČTOVÁNÍ V PROGRAMU MRP 10 HODIN