Jdi na obsah Jdi na menu
 


FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I.

   

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I.
rozsah 40 vyučovacích hodin

cena 5 950 Kč
studentská sleva 1 000 Kč
Vaše cena 4 950 Kč


OBJEDNÁVKA KURZU
Zatrhněte prosím políčko pro zvolený termín

PRO VAŠI SKUPINU (alespoň 4 studentů)
LZE DOHODNOUT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN


Jméno, příjmení, titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

   

_______________________________

Komu je kurz určen?

Kurz je určen především studentům VŠ, kteří se s účetnictvím doposud nesetkali.
Je určen všem, kdož chtějí nahlédnout do problematiky podvojného účetnictví.
Kurz je koncipován tak aby bylo snadné zvládnout zkoušky z účetnictví na VŠ.


Obsah: 
Finanční účetnictví I.

Význam a základní prvky účetnictví
Právní úprava účetnictví

Náplň a podstata účetnictví
Rozvaha aktiva pasiva
Výkaz zisku a ztrát náklady v
ýnosy
Princip podvojného zápisu
Účet, účtová osnova
Účetní doklady
Účetní knihy
Změna rozvahových položek
Účtování hospodářských operací


Dlouhodobý majetek
Oceňování majetku
Drobný majetek
Technické zhodnocení

Opravy a udržování
Odpisování majetku
Finanční majetek


Zásoby
Rozdělení a oceňování zásob
Účtování zásob způsobem A,B
Zásoby vlastní výroby


Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Poskytnuté provozní zálohy

Reklamace
Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly


Krátkodobý finanční majetek
Pokladna a bankovní účet
Ceniny, peníze na cestě


Závazky
Rozdělení a oceňování závazků
Závazky ke společníkům
Mzdy pojištění a daně
Daň z příjmů PO

Daň z přidané hodnoty
Přijaté zálohy
Bankovní úvěry, dotace