Jdi na obsah Jdi na menu
 


FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II.

   
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II.
rozsah 40 vyučovacích hodin

cena 5 950 Kč
studentská sleva 1 000 Kč
Vaše cena 4 950 Kč


OBJEDNÁVKA KURZU

PRO VAŠI SKUPINU (alespoň 4 studentů)
LZE DOHODNOUT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN


Jméno, příjmení:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

   

 

Komu je kurz určen?
Kurz je určen především studentům VŠ, kteří znají základy účetnictví a chtějí si prohloubit své znalosti. Kurz plynule navazuje na kurz Finanční účetnictví I. a je zaměřen na účetní závěrku a méně standartní účetní operace. Kurz je koncipován tak, aby bylo snadné zvládnout zkoušky z účetnictví na VŠ.

Obsah kurzu?
Finanční účetnictví II.

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Založení obchodní korporace

Vklady společníků
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Podíly na zisku

Časové rozlišení
Náklady a výnosy příštích období
Příjmy a výdaje příštích období
Dohadné účty aktivní a pasivní

Účetní uzávěrka
Inventarizace majetku a závazků
Uzavření účtů a účetních knih
Konečná rozvaha

Výsledovka

Účetní závěrka
Typy účetních závěrek
Rozsah účetních výkazů
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Úprava hospodářského výsledku 
Daňové a nedaňové náklady
​Základ daně, zálohy na daň


Daně v účetnictví
Přímé daně
Daň z příjmů FO

Daň z příjmů PO
Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů splatná, odložená


Operace na vlastním kapitálu
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Založení obchodní korporace
Vznik obchodní korporace
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Rozdělení hospodářského výsledku
Podíl na zisku
Vypořádací podíl
Likvidace společností

Podíl na likvidačním zůstatku